Přehled institucí a služeb na Praze 3 (nejen) pro cizince

 • CS
 • EN
 • RU
Asociace pro interkulturní práci
Kubelíkova 55, Praha 3

asistence interkulturních pracovníků při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi (např. úřady, školami, nemocnicemi); interkulturní práce zahrnuje tlumočení, asistence a základní sociální poradenství

Azylový dům pro muže Žižkov (Naděje)
Husitská 110/70, Praha 3

přechodné ubytování pro muže bez domova (max. na 1 rok), sociální a psychologické poradenství

Centrum pro integraci cizinců
Kubelíkova 55, Praha 3

sociální a pracovní poradenství pro cizince, asistence při jednání s úřady, kurzy českého jazyka

Centrum zdravotní péče Jarov
Koněvova 2427/205, Praha 3

soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, lékárna

ČSOP Koniklec (Český svaz ochránců přírody)
Vlkova 2725/34, Praha 3

environmentální poradenství, výchova a osvěta

Denní centrum U Bulhara (Naděje)
U Bulhara 46, Praha 3

služby pro lidi bez domova: zázemí pro hygienu, výdej jídla, úschovna dokladů, praktický lékař a gynekolog, sociální a psychologické poradenství

Diakonie ČCE - SCPS - Pomoc obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce
Čajkovského 1640/8, Praha 3

Pomoc a podpora obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce

Domov pro seniory - Habrová (Ošetřovatelský domov Praha 3)
Habrová 2654/2, Praha 3

domov pro seniory

Hospic Cesta domů
Boleslavská 16, Praha 3

odborná pomoc nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují (poradna, domácí hospic, odlehčovací služby, půjčovna pomůcek, knihovna, klub Podvečer-setkání pro pozůstalé)

Husita - nízkoprahový klub (Husita - nízkoprahový klub)
Náměstí Barikád 1, Praha 3

Zdarma volné trávení času: hudba, sport, tanec, výtvarná dílna, vaření, hry, doučování, internet, workshopy, komunitní zahrada a individuální konzultace

 • Denní centrum: Po-Čt 14:00-18:00 hod.
Informační centrum Prahy 3 (Úřad MČ Praha 3)
Milešovská 846/1, Praha 3

informace o činnosti radnice a o akcích pořádaných MČ Praha 3, bezplatné poradenské služby

Integrační centrum Zahrada
U Zásobní zahrady 8/2445, Praha 3

služby dětem s kombinovanými vadami a jejich rodičům, rehabilitace, ergoterapie, zooterapie, sociání poradenství a další služby

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (Centrum sociálních služeb Praha)
Chelčického 39, Praha 3

právní a sociální a psychogolické poradenství pro oběti domácího násilí; poradenství pro lidi s konfliktními vztahy s jejich blízkými

Klub REMEDIUM - centrum aktivit pro seniory (REMEDIUM Praha)
Táboritská 22, Praha 3

společenská setkávání seniorů, vzdělávací, pohybové a rehabilitační programy pro lidi v důchodovém věku

Komunitní centrum Armáda spásy (Armáda spásy)
Biskupcova 36, Praha 3

místo pro setkání seniorů, volnočasové aktivity, křesťanská duchovní péče

Městská policie - přestupkové pracoviště
Lupáčova 14, Praha 3

projednávání odhalených přestupků a vybírání pokut

 • Telefon: 222 025 146
 • Telefon: 222 025 148
 • Otevírací doba: Po, St 8-12, 13-17.30, Út, Čt 8-12, 13-15.30
 • Web: http://www.mppraha.cz
Nízkoprahový klub Husita (Husitské centrum)
Náměstí Barikád 1, Praha 3

bezplatný prostor pro trávení volného času dětí a mládeže 6-26 let, doučování, komunitní zahrada, internet

Občanská poradna REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3

bezplatné informace o právech a povinnostech občanů v oblasti bydlení, práce, sociálního zabezpečení apod., dluhové a spotřebitelské poradenství

Odbor azylové a migrační politiky MV (OAMP)
Koněvova 188/32, Praha 3

dlouhodobé a trvalé pobyty pro občany třetích zemí s pobytem v Praze 1, 3, 6, 7, 8 a 9

Odbor školství a zdravotnictví (Úřad MČ Praha 3)
Lipanská 9, Praha 3

školství (mateřské, základní a střední školy), jesle, sport, zdravotnická zařízení

Odbor živnostenský (Úřad MČ Praha 3)
Lipanská 14, Praha 3

ohlašování živností, koncese, výpisy ze živnostenského rejstříku, kontroly OSVČ a sankce

Oddělení matrik a státního občanství (Úřad MČ Praha 3)
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

narození, uzavření manželství a úmrtí, užívání jména a příjmení, otázky otcovství, osvojení, rozvodu, nabývání státního občanství

Oddělení ověřování podpisů a listin a CzechPoint (Úřad MČ Praha 3)
Lipanská 9, Seifertova 51, Praha 3

ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace), CzechPoint

Oddělení sociálně právní ochrany dětí (Úřad MČ Praha 3)
Seifertova 51, Praha 3

pomoc a ochrana dětem v situacích ohrožujících jejich zdravý vývoj, pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů s péčí o dítě, dohled a kontrola

Pečovatelská služba Praha 3
Roháčova 26, Praha 3

pečovatelská služba pro seniory a zdravotně postižené osoby

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3
Lucemburská 40, Praha 3

psychologická a pedagogická poradna pro rodiče s dětmi ve věku od 3 let do 18 let

Policie ČR - Místní oddělení Jarov
Koněvova 103, Praha 3

chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, přijímá a vyšetřuje oznámení trestných činů

Policie ČR - Místní oddělení Žižkov
Lipanská 16, Praha 3

chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, přijímá a vyšetřuje oznámení trestných činů

Policie ČR – Služba cizinecké policie (Služba cizinecké policie (SCP))
Olšanská 2, Praha 3

hlášení pobytu cizinců na území ČR, doklady, pobytové kontroly

Poliklinika Olšanská
Olšanská 2666/7, Praha 3

soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, lékárna

Poliklinika Vinohrady
Vinohradská 1513/176, Praha 3

soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, lékárna

Poradna Justýna (In IUSTITIA)
Slezská 103; Eliášova 28, Praha 6 (od 1.7.2015), Praha 3

pomoc pro oběti násilí z nenávisti (hate crime), jejich blízké a svědky; odborné právní a sociální poradenství, právní zastupování, zprostředkování psychologické péče

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Táboritská (Centrum sociálních služeb Praha)
Táboritská 1084/15, Praha 3

sociálněprávní a psychologické poradenství rodinám i jednotlivcům v otázkách rodinného, manželského, partnerského a osobního života, rodinná mediace

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) - Územní pracoviště Praha 3
Olšanská 3, Praha 3

registrace a výběr plateb důchodového a nemocenského pojištění, výplata důchodů a dávek nemocenského pojištění

RIAPS krizové centrum (Centrum sociálních služeb Praha)
Chelčického 39, Praha 3

podpora pro lidi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci jako je osobní, vývojová, vztahová, pracovní nebo sociální krize; psychologické a sociální poradenství, krátkodobé ubytování

Rodinné a komunitní centrum Paleček
Písecká 17, Praha 3

volnočasová herna, kurzy pro děti a rodiče, letní školka, sociálně právní poradna, internetová rodičovská poradna

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka
Jeseniova 19, Praha 3

sociální poradenství a kurzy pro rodiče, volnočasové aktivity pro děti i dospělé, akce pro rodinu, letní prázdninová školka a škola

RUBIKON Centrum
Korunní 101, Praha 3

dluhová poradna, vězeňské a reintegrační programy, pracovní agentura

SIMI - Sdružení pro integraci a migraci
Baranova 33, Praha 3

bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství pro migranty, multikulturní akce pro veřejnost

 • Telefon: 224 224 379
 • Sociální poradenství: 605 253 994
 • Právní poradenství: 603 547 450
 • Email: poradna@refug.cz
 • Poradna: Po 9-19, St, Čt 9-17, Út, Pá (pouze na objednání)
 • Web: http://www.migrace.com
Stacionář pro děti s kombinovaným postižením (Diakonie Církve bratrské v Praze 3)
Koněvova 151/24, Praha 3

denní odborná péče lidem s postižením autistického spektra, s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, v jakémkoliv věku

Stomatologické centrum Jarov
Koněvova 198 (вход на углу ул. Есенинова), Praha 3

stomatologické ordinace pro dospělé i děti, rentgen, dentální hygiena

STŘEP - Středisko pomoci dětem a rodinám
Řehořova 10, Praha 3

pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů s péčí o dítě

Ulita - Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2866/17a, Praha 3

kroužky, vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, rodinný klub Ulitka pro malé děti, nízkoprahový klub Beztíže pro mládež 11-21 let

Úřad práce Praha 3 - Sociální dávky
Seifertova 559/51, Praha 3

státní sociální podpora, hmotná nouze, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením

Úřad práce Praha 3 - Zprostředkování zaměstnání
Roháčova 133/13, Praha 3

evidence uchazečů o zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti

Úřad práce, krajská pobočka pro hl. m. Prahu
Domažlická 1139/11, Praha 3

povolení k zaměstnání pro cizince

Mapa vznikla v rámci projektu INTEGRO ...– Integration on the Ground, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci pod vedením The Northern Ireland Council for Ethnic Minorities z Velké Británie a ve spolupráci s KISA - Action for Equality, Support Antiracism z Kypru, Citizens For Europe e.V. z Německa a Radio Africa TV z Rakouska. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Community Actions.