Přehled institucí a služeb na Praze 3 (nejen) pro cizince

 • CS
 • EN
 • RU
 • VN
Alfa Human Service
Na Vrcholu 2595/25, Praha 3

odborné sociální poradenství, podpora pro dlouhodobě pečující rodiče s dětmi se zdravotním znevýhodněním, osoby, které pečují o své blízké seniory, chronicky nemocné

Azylový dům pro muže Žižkov (Naděje)
Husitská 110/70, Praha 3

přechodné ubytování pro muže bez domova (max. na 1 rok), sociální poradenství

Celesta Praha
Kubelíkova 1477/17, Praha 3

centrum pro rodinné pečující, vzdělávání pro neformální i profesionální pečující, vzdělávání pro seniory, sociálně aktivizační služby pro seniory, služby pro rodinu a domácnost a úklidové služby

Centrum Anabell
Cimburkova 258/21, Praha 3

odborné sociální poradenství pro chronicky duševně nemocné s poruchou příjmu potravy

Centrum Martin
Chelčického 911/2, Praha 3

sociální rehabilitace, služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením

Centrum zdravotní péče Jarov
Koněvova 2427/205, Praha 3

soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, lékárna

Česká společnost pro duševní zdraví
Zvonařova 6, Praha 3

sociální a psychiatrická poradna pro osoby, které se dostaly do duševní krize nebo zažily stres a vyčerpání; vzdělávací kurzy

ČSOP Koniklec (Český svaz ochránců přírody)
Vlkova 2725/34, Praha 3

environmentální poradenství, výchova a osvěta

Denní centrum U Bulhara (Naděje)
U Bulhara 46, Praha 3

služby pro lidi bez domova: zázemí pro hygienu, výdej jídla, praktický lékař a gynekolog, sociální a psychologické poradenství

Domov pro seniory - Habrová (Ošetřovatelský domov Praha 3)
Habrová 2654/2, Praha 3

domov pro seniory

Domov pro seniory a odlehčovací služby - Pod lipami (Ošetřovatelský domov Praha 3)
Pod Lipami 2570/44, Praha 3

odlehčovací služby, domov pro seniory

ERGO Aktiv
Olšanská 2666/7, Praha 3

Centrum neurorehabilitace po mozkových příhodách a jiném získaném poškození mozku, pomoc při návratu do aktivního života.

Fokus Praha - Komunitní tým pro Prahu 3 (Fokus Praha)
Sabinova 287/3, Praha 3

služba sociální rehabilitace určená lidem se zkušeností s duševním onemocněním

Informační centrum Prahy 3 (Úřad MČ Praha 3)
Milešovská 846/1, Praha 3

informace o činnosti radnice a o akcích pořádaných MČ Praha 3, bezplatné poradenské služby

Integrační centrum Zahrada
U Zásobní zahrady 8/2445, Praha 3

služby dětem s kombinovanými vadami a jejich rodičům, rehabilitace, ergoterapie, zooterapie, sociální poradenství a další služby

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (Centrum sociálních služeb Praha)
Chelčického 39, Praha 3

právní a sociální a psychologické poradenství pro oběti domácího násilí; poradenství pro lidi s konfliktními vztahy s jejich blízkými

Klub REMEDIUM - centrum aktivit pro seniory (REMEDIUM Praha)
Táboritská 22, Praha 3

sociálně aktivizační služba, vzdělávací, pohybové a rehabilitační programy pro lidi v důchodovém věku

Komplexní domácí péče EZRA (Židovská obec v Praze)
Izraelská 1, Praha 3

komplexní domácí péče pro seniory, osobní asistence, ergoterapie, sociální poradenství, služby jsou poskytovány v domácím prostředí

Komunitní centrum Armáda spásy (Armáda spásy)
Biskupcova 36, Praha 3

místo pro setkání seniorů, volnočasové aktivity, křesťanská duchovní péče

Krajská rada seniorů hl. m. Prahy (Rada seniorů ČR)
náměstí Winstona Churchilla 2, Praha 3

odborné sociální poradenství pro seniory - oběti domácího násilí, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby komerčně zneužívané, osoby v krizi

Lifetool (Diakonie ČCE)
Fibichova 1586/11, Praha 3

sociálně aktivizační služba pro seniory, osoby se zdravotním postižením (děti i dospělé)

Městská policie - přestupkové pracoviště
Lupáčova 14, Praha 3

projednávání odhalených přestupků a vybírání pokut

 • Telefon: 222 025 128
 • Otevírací doba: Po, St 8-12, 13-17.30, Út, Čt 8-12, 13-15.30
 • Web: http://www.mppraha.cz
META Podpora příležitostí ve vzdělávání
Žerotínova 1124/35, Praha 3

podpora pro cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pracovní integraci, sociální poradenství, kurzy češtiny.

Nemocnice sv. Kříže Žižkov
Kubelíkova 1250/16, Praha 3

nemocnice, ambulance lékařů, lékárna, duchovní péče.

Nízkoprahový klub Husita (Husitské centrum)
náměstí Barikád 1, Praha 3

bezplatný prostor pro trávení volného času dětí a mládeže 6-26 let, doučování, komunitní zahrada, internet

Občanská poradna REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3

bezplatné informace o právech a povinnostech občanů v oblasti bydlení, práce, sociálního zabezpečení apod., dluhové a spotřebitelské poradenství

Odbor školství (Úřad MČ Praha 3)
Lipanská 9, Praha 3

školství (mateřské, základní a střední školy), jesle, sport

Odbor živnostenský (Úřad MČ Praha 3)
Lipanská 14, Praha 3

ohlašování živností, koncese, výpisy ze živnostenského rejstříku, kontroly OSVČ a sankce

Oddělení matrik a státního občanství (Úřad MČ Praha 3)
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

narození, uzavření manželství a úmrtí, užívání jména a příjmení, otázky otcovství, osvojení, rozvodu, nabývání státního občanství

Oddělení služeb veřejnosti - Klientské centrum I. (Úřad MČ Praha 3)
Milešovská 1, Praha 3

ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace), CzechPoint, parkovací oprávnění

Oddělení služeb veřejnosti - Klientské centrum II. (Úřad MČ Praha 3)
Lipanská 9, Praha 3

ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace), CzechPoint, parkovací oprávnění

Oddělení služeb veřejnosti - Klientské centrum III. (Úřad MČ Praha 3)
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace), CzechPoint, parkovací oprávnění

Oddělení sociálně právní ochrany dětí (Úřad MČ Praha 3)
Seifertova 51, Praha 3

pomoc a ochrana dětem v situacích ohrožujících jejich zdravý vývoj, pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů s péčí o dítě, dohled a kontrola

Pečovatelská služba Praha 3
Roháčova 26, Praha 3

pečovatelská služba pro seniory a zdravotně postižené osoby

 • Telefon: 222 585 258
 • Telefon: 222 586 262
 • Email: info@psp3.cz
 • Otevírací doba: Po, Út, Čt 8-15, St 8-15.30, Pá 8-14
 • Web: https://psp3.cz/
Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3
Lucemburská 40, Praha 3

psychologická a pedagogická poradna pro rodiče s dětmi ve věku od 3 let do 18 let

Policie ČR - Místní oddělení Jarov
Koněvova 2743/103, Praha 3

chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, přijímá a vyšetřuje oznámení trestných činů

Policie ČR - Místní oddělení Žižkov
Lipanská 190/16, Praha 3

chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, přijímá a vyšetřuje oznámení trestných činů

Policie ČR – Služba cizinecké policie (Služba cizinecké policie (SCP))
Olšanská 2176/2, Praha 3

hlášení pobytu cizinců na území ČR, doklady, pobytové kontroly

Pomoc obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce (Diakonie ČCE)
Čajkovského 1640/8, Praha 3

Pomoc a podpora obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kubelíkova (Centrum sociálních služeb Praha)
Kubelíkova 827/55, Praha 3

sociálněprávní a psychologické poradenství rodinám i jednotlivcům v otázkách rodinného, manželského, partnerského a osobního života, rodinná mediace

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) - Územní pracoviště Praha 3
Olšanská 3, Praha 3

registrace a výběr plateb důchodového a nemocenského pojištění, výplata důchodů a dávek nemocenského pojištění

RIAPS krizové centrum (Centrum sociálních služeb Praha)
Chelčického 39, Praha 3

podpora pro lidi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, jako je osobní, vývojová, vztahová, pracovní nebo sociální krize; psychologické a sociální poradenství, krátkodobé ubytování

Rodinné a komunitní centrum Paleček
Písecká 17, Praha 3

volnočasová herna, kurzy pro rodiče s dětmi od 0 do 7let, odborné poradenství (psychoterapie, logopedie, sociálně-právní poradna), narozeninové oslavy

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka
Jeseniova 19, Praha 3

poradenství, volnočasové aktivity pro děti i dospělé, akce pro rodinu, příměstské tábory pro děti od 3 do 12 let

Sanatorium sv. Anny (EGK s.r.o.)
Luční 7a/2776, Praha 3

nemocnice, ambulance

Sanatorium Topas
Korunní 111, Praha 3

denní stacionář pro duševně nemocné osoby (Alzheimerova nemoc, různé druhy demence apod.)

SIMI - Sdružení pro integraci a migraci
Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3

bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství pro migranty, multikulturní akce pro veřejnost

 • Telefon: 224 224 379
 • Sociální poradenství: 605 253 994
 • Právní poradenství: 603 547 450
 • Email: poradna@migrace.com
 • Poradna: Po, St, Čt 9-17, Út, Pá (pouze na objednání)
 • Web: http://www.migrace.com
SONS Praha střed (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých)
Sudoměřská 31, Praha 3

sociálně aktivizační služby pro zrakově hendikepované, sociální poradenství, výcvik vodících psů

Stacionář pro děti s kombinovaným postižením (Diakonie ČCE)
Koněvova 151/24, Praha 3

Denní odborná péče pro osoby s kombinovaným postižením a postižením autistického spektra ve věku od 1 roku do 64 let.

STŘEP - Středisko pomoci dětem a rodinám
Řehořova 10, Praha 3

pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů s péčí o dítě

Ulita - Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2866/17a, Praha 3

kroužky, vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, rodinný klub Ulitka pro malé děti, nízkoprahový klub Beztíže pro mládež 11-21 let

Úřad práce Praha 2 a 3 - Hmotná nouze
Roháčova 133/13, Praha 3

hmotná nouze

Úřad práce, krajská pobočka pro hl. m. Prahu
Domažlická 1139/11, Praha 3

zahraniční zaměstnanost a zaměstnávání cizinců

Vinohradské ambulantní zařízení (Olšanská)
Olšanská 2666/7, Praha 3

soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, lékárna

Vinohradské ambulantní zařízení (Vinohradská)
Vinohradská 176, Praha 3

soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, lékárna

Alfa Human Service

Na Vrcholu 2595/25, Praha 3

odborné sociální poradenství, podpora pro dlouhodobě pečující rodiče s dětmi se zdravotním znevýhodněním, osoby, které pečují o své blízké seniory, chronicky nemocné

Azylový dům pro muže Žižkov

Husitská 110/70, Praha 3

přechodné ubytování pro muže bez domova (max. na 1 rok), sociální poradenství

Celesta Praha

Kubelíkova 1477/17, Praha 3

centrum pro rodinné pečující, vzdělávání pro neformální i profesionální pečující, vzdělávání pro seniory, sociálně aktivizační služby pro seniory, služby pro rodinu a domácnost a úklidové služby

Centrum Anabell

Cimburkova 258/21, Praha 3

odborné sociální poradenství pro chronicky duševně nemocné s poruchou příjmu potravy

Centrum Martin

Chelčického 911/2, Praha 3

sociální rehabilitace, služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením

Centrum zdravotní péče Jarov

Koněvova 2427/205, Praha 3

soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, lékárna

Česká společnost pro duševní zdraví

Zvonařova 6, Praha 3

sociální a psychiatrická poradna pro osoby, které se dostaly do duševní krize nebo zažily stres a vyčerpání; vzdělávací kurzy

ČSOP Koniklec

Vlkova 2725/34, Praha 3

environmentální poradenství, výchova a osvěta

Denní centrum U Bulhara

U Bulhara 46, Praha 3

služby pro lidi bez domova: zázemí pro hygienu, výdej jídla, praktický lékař a gynekolog, sociální a psychologické poradenství

Domov pro seniory - Habrová

Habrová 2654/2, Praha 3

domov pro seniory

Domov pro seniory a odlehčovací služby - Pod lipami

Pod Lipami 2570/44, Praha 3

odlehčovací služby, domov pro seniory

ERGO Aktiv

Olšanská 2666/7, Praha 3

Centrum neurorehabilitace po mozkových příhodách a jiném získaném poškození mozku, pomoc při návratu do aktivního života.

Fokus Praha - Komunitní tým pro Prahu 3

Sabinova 287/3, Praha 3

služba sociální rehabilitace určená lidem se zkušeností s duševním onemocněním

Informační centrum Prahy 3

Milešovská 846/1, Praha 3

informace o činnosti radnice a o akcích pořádaných MČ Praha 3, bezplatné poradenské služby

Integrační centrum Zahrada

U Zásobní zahrady 8/2445, Praha 3

služby dětem s kombinovanými vadami a jejich rodičům, rehabilitace, ergoterapie, zooterapie, sociální poradenství a další služby

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Chelčického 39, Praha 3

právní a sociální a psychologické poradenství pro oběti domácího násilí; poradenství pro lidi s konfliktními vztahy s jejich blízkými

Klub REMEDIUM - centrum aktivit pro seniory

Táboritská 22, Praha 3

sociálně aktivizační služba, vzdělávací, pohybové a rehabilitační programy pro lidi v důchodovém věku

Komplexní domácí péče EZRA

Izraelská 1, Praha 3

komplexní domácí péče pro seniory, osobní asistence, ergoterapie, sociální poradenství, služby jsou poskytovány v domácím prostředí

Komunitní centrum Armáda spásy

Biskupcova 36, Praha 3

místo pro setkání seniorů, volnočasové aktivity, křesťanská duchovní péče

Krajská rada seniorů hl. m. Prahy

náměstí Winstona Churchilla 2, Praha 3

odborné sociální poradenství pro seniory - oběti domácího násilí, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby komerčně zneužívané, osoby v krizi

Lifetool

Fibichova 1586/11, Praha 3

sociálně aktivizační služba pro seniory, osoby se zdravotním postižením (děti i dospělé)

Městská policie - přestupkové pracoviště

Lupáčova 14, Praha 3

projednávání odhalených přestupků a vybírání pokut

 • Telefon: 222 025 128
 • Otevírací doba: Po, St 8-12, 13-17.30, Út, Čt 8-12, 13-15.30
 • Web: http://www.mppraha.cz

META Podpora příležitostí ve vzdělávání

Žerotínova 1124/35, Praha 3

podpora pro cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pracovní integraci, sociální poradenství, kurzy češtiny.

Nemocnice sv. Kříže Žižkov

Kubelíkova 1250/16, Praha 3

nemocnice, ambulance lékařů, lékárna, duchovní péče.

Nízkoprahový klub Husita

náměstí Barikád 1, Praha 3

bezplatný prostor pro trávení volného času dětí a mládeže 6-26 let, doučování, komunitní zahrada, internet

Občanská poradna REMEDIUM

Křišťanova 15, Praha 3

bezplatné informace o právech a povinnostech občanů v oblasti bydlení, práce, sociálního zabezpečení apod., dluhové a spotřebitelské poradenství

Odbor školství

Lipanská 9, Praha 3

školství (mateřské, základní a střední školy), jesle, sport

Odbor živnostenský

Lipanská 14, Praha 3

ohlašování živností, koncese, výpisy ze živnostenského rejstříku, kontroly OSVČ a sankce

Oddělení matrik a státního občanství

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

narození, uzavření manželství a úmrtí, užívání jména a příjmení, otázky otcovství, osvojení, rozvodu, nabývání státního občanství

Oddělení služeb veřejnosti - Klientské centrum I.

Milešovská 1, Praha 3

ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace), CzechPoint, parkovací oprávnění

Oddělení služeb veřejnosti - Klientské centrum II.

Lipanská 9, Praha 3

ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace), CzechPoint, parkovací oprávnění

Oddělení služeb veřejnosti - Klientské centrum III.

Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace), CzechPoint, parkovací oprávnění

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Seifertova 51, Praha 3

pomoc a ochrana dětem v situacích ohrožujících jejich zdravý vývoj, pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů s péčí o dítě, dohled a kontrola

Pečovatelská služba Praha 3

Roháčova 26, Praha 3

pečovatelská služba pro seniory a zdravotně postižené osoby

 • Telefon: 222 585 258
 • Telefon: 222 586 262
 • Email: info@psp3.cz
 • Otevírací doba: Po, Út, Čt 8-15, St 8-15.30, Pá 8-14
 • Web: https://psp3.cz/

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 3

Lucemburská 40, Praha 3

psychologická a pedagogická poradna pro rodiče s dětmi ve věku od 3 let do 18 let

Policie ČR - Místní oddělení Jarov

Koněvova 2743/103, Praha 3

chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, přijímá a vyšetřuje oznámení trestných činů

Policie ČR - Místní oddělení Žižkov

Lipanská 190/16, Praha 3

chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, přijímá a vyšetřuje oznámení trestných činů

Policie ČR – Služba cizinecké policie

Olšanská 2176/2, Praha 3

hlášení pobytu cizinců na území ČR, doklady, pobytové kontroly

Pomoc obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce

Čajkovského 1640/8, Praha 3

Pomoc a podpora obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kubelíkova

Kubelíkova 827/55, Praha 3

sociálněprávní a psychologické poradenství rodinám i jednotlivcům v otázkách rodinného, manželského, partnerského a osobního života, rodinná mediace

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) - Územní pracoviště Praha 3

Olšanská 3, Praha 3

registrace a výběr plateb důchodového a nemocenského pojištění, výplata důchodů a dávek nemocenského pojištění

RIAPS krizové centrum

Chelčického 39, Praha 3

podpora pro lidi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, jako je osobní, vývojová, vztahová, pracovní nebo sociální krize; psychologické a sociální poradenství, krátkodobé ubytování

Rodinné a komunitní centrum Paleček

Písecká 17, Praha 3

volnočasová herna, kurzy pro rodiče s dětmi od 0 do 7let, odborné poradenství (psychoterapie, logopedie, sociálně-právní poradna), narozeninové oslavy

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka

Jeseniova 19, Praha 3

poradenství, volnočasové aktivity pro děti i dospělé, akce pro rodinu, příměstské tábory pro děti od 3 do 12 let

Sanatorium sv. Anny

Luční 7a/2776, Praha 3

nemocnice, ambulance

Sanatorium Topas

Korunní 111, Praha 3

denní stacionář pro duševně nemocné osoby (Alzheimerova nemoc, různé druhy demence apod.)

SIMI - Sdružení pro integraci a migraci

Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3

bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství pro migranty, multikulturní akce pro veřejnost

 • Telefon: 224 224 379
 • Sociální poradenství: 605 253 994
 • Právní poradenství: 603 547 450
 • Email: poradna@migrace.com
 • Poradna: Po, St, Čt 9-17, Út, Pá (pouze na objednání)
 • Web: http://www.migrace.com

SONS Praha střed

Sudoměřská 31, Praha 3

sociálně aktivizační služby pro zrakově hendikepované, sociální poradenství, výcvik vodících psů

Stacionář pro děti s kombinovaným postižením

Koněvova 151/24, Praha 3

Denní odborná péče pro osoby s kombinovaným postižením a postižením autistického spektra ve věku od 1 roku do 64 let.

STŘEP - Středisko pomoci dětem a rodinám

Řehořova 10, Praha 3

pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů s péčí o dítě

Ulita - Dům dětí a mládeže Praha 3

Na Balkáně 2866/17a, Praha 3

kroužky, vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, rodinný klub Ulitka pro malé děti, nízkoprahový klub Beztíže pro mládež 11-21 let

Úřad práce Praha 2 a 3 - Hmotná nouze

Roháčova 133/13, Praha 3

hmotná nouze

Úřad práce, krajská pobočka pro hl. m. Prahu

Domažlická 1139/11, Praha 3

zahraniční zaměstnanost a zaměstnávání cizinců

Vinohradské ambulantní zařízení (Olšanská)

Olšanská 2666/7, Praha 3

soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, lékárna

Vinohradské ambulantní zařízení (Vinohradská)

Vinohradská 176, Praha 3

soukromé ambulance praktických lékařů a lékařů různých odborností, lékárna